StockSnap_ZS8ZQE4UEX

Workshop ‘Oplossingsgerichte gespreksvoering’ voor mediators

Ledenbijeenkomst van 12 september 2017 Verslag van Jolanda Elferink Het nut van ‘het’ bij de ander laten. Aan het begin van de workshop ‘Oplossingsgerichte mediation’ luisterden we naar een verhaal, voorgelezen door de workshopleider Herman Prüst. Het ging over een verdwaald paard, de vinder leidt het naar de weg en laat het paard beslissen welke[…]

simone kalff

Succesvolle workshop Simone Kalff bij Utrechtse Mediatorsvereniging

We mogen terugkijken op een geslaagde ledenbijeenkomst. Op 29 maart jl. startten we de avond met de Algemene Ledenvergadering. Deze is besloten en alleen voor de leden van de Vereniging opengesteld. Om 19.00 uur startten we met de workshop over Arbeidsmediations. Simone’s workshop was heel beeldend en duidelijk doordat ze veel voorbeelden uit de praktijk[…]

neutrale mediator

Hoe blijft de mediator neutraal?

Neutraliteit De mediator is neutraal. Hij behartigt de belangen van alle partijen, die bij de mediation betrokken zijn. Neutraliteit ligt in de persoonlijke houding en eigenschappen van een mediator. Een mediator is nieuwsgierig, empathisch, heeft geen vooroordelen en laat eigen opvattingen niet meespelen. Onpartijdig is hij over de mogelijke oplossing of uitkomst van de mediation.[…]

A photo by Ryan Johnston. unsplash.com/photos/v97v3xW8Q8A

Mediation: ook voor duurzame oplossingen in een veranderende samenleving

Blog door Jolanda Elferink Wanneer ontstaan er conflicten? Een meningsverschil hoeft geen conflict te zijn. Dit is pas het geval als één van de betrokkenen het als belemmering ervaart voor zijn/haar gevoelens of ideeën. Er is dan sprake van een conflict tussen mensen, dit wordt ook wel een ‘sociaal conflict’ genoemd. In de huidige samenleving[…]

nbb_foto_818571_280x187

VMRU is op zoek naar nieuwe leden

De ‘’Utrechtse Mediators’’, De Vereniging Mediators Regio Utrecht (VMRU) is een vereniging van/en voor mediators, waarvan het merendeel woont en werkt in de provincie Utrecht. De VMRU is opgericht in 1997. De VMRU stelt zich als doel: ·         bekendheid te geven aan mediation ·         het stimuleren van de toepassing van mediation in de provincie Utrecht[…]

nbb_foto_43009_280x186

Uitnodiging Workshop Ethiek

Beste VMRU leden, 12 april is de eerstvolgende workshop van de VMRU Dit doen wij bij het Mti opleidingsinstituut, Kon. Wilhelminalaan 21, 3818 HN Amersfoort Programma : Ethiek, Wat betekent dat voor mediators in de dagelijkse praktijk? oud-voorzitter Toos Bik geeft een inleiding in de ethiek en vertelt meer over dit boeiende onderwerp. Datum/ tijd :[…]

light-man-red-clouds

wetsvoorstel inzake mediation ingediend bij de tweede kamer

Wetsvoorstel mediation ingediend bij Tweede Kamer Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) heeft zijn wetsvoorstellen mediation ingediend bij de Tweede Kamer. Het kamerstuk vindt u op www.overheid.nl. Het ingediende wetsvoorstel heeft de aandacht van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) die vandaag bijeenkomt tijdens het periodieke overleg. Zodra de MfN een reactie op het wetsvoorstel heeft geformuleerd, dan informeren wij u daar[…]

adempauze

Notulen ledenvergadering 15 april 2015

Aanwezig: Caroline Brons (voorzitter), Laura Nolte (programma manager), Jacques Honkoop (penningmeester), Marischka van Dijk (secretaris), Kees van der Hoek, Adelheid Dolmans, Sandra van Dijk, Eveline Keulen-Mulder, Joke de la Rive Box-Perrin, Angeline Martin, Carole Arnold Bik, Peter Clark, Ron van Zelm, Margit den Hollander, Jolanda Elferink, Eefje de Gooijer, Annet Strasters, Joan ter Wish, Anne[…]