Over ons

De VMRU staat voor de Utrechtse mediators  van de provincie Utrecht en is in 1997 opgericht vanuit de toenmalige landelijke vereniging van mediators de NMI.

De vereniging draagt de officiele naam: Vereniging van Mediators NMI Regio Utrecht.

Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Het doel van de vereniging is:

  • het bekendheid geven aan mediation (in de zin van de reglementen van het Nederlands Mediation Instituut NMI te Rotterdam, hierna verder te noemen NMI);
  • het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden;
  • het aan de leden bieden van een platform voor overleg, uitwisseling van informatie en intervisie betreffende mediation;
  • het bevorderen van de vaardigheid en ervaring van de leden als mediator;
  • de algemene behartiging van de belangen van de leden als mediator.

 

Zij tracht dit doel, binnen haar hierboven genoemde werkgebied, onder meer te bereiken door:

het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over mediation in de regio en in landelijke overleggen;

-het organiseren van bijeenkomsten en cursussen voor haar leden;

-het op verzoek voordragen van mediators in concrete zaken.