Utrechtse Mediators

boatflag1

Wat is de VMRU?

De Utrechtse Mediators zijn verenigd in de Vereniging van Mediators Regio Utrecht, de VMRU.

De VMRU heeft diverse doelstellingen, waaronder het bekendheid geven aan en informeren over mediation. Daarnaast behartigt het de belangen van haar leden. Het biedt een platform voor overleg, uitwisseling van informatie en intervisie betreffende mediation.

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling die mensen in staat stelt snel onder leiding van een onpartijdige derde (de mediator) hun conflict op te lossen.

Mediators zijn deskundigen bij uitstek bij het oplossen van meningsverschillen en conflicten waar betrokkenen zelf niet uitkomen. Met elkaar wordt gezocht naar een oplossing die voor alle betrokkenen voordelen biedt.

cityview

Hoe vind ik een mediator?

Zoekt u een mediator in de regio Utrecht? Via onze website kunt u verschillende, goed gekwalificeerde mediators vinden.

We hebben voor u een indeling gemaakt op basis van plaats, naam en onderwerp. De Utrechtse Mediators vertellen op hun persoonlijke pagina wat meer over zichzelf, over hun werkwijze en hun aandachtsgebieden.

LAATSTE Nieuws

Laatste Evenementen

De uitdaging: nieuwe samenwerkingsvormen voor mediators in de echtscheidingspraktijk

Mrt 8, 2018

Workshop Divorce Challenge

De uitdaging: ”nieuwe samenwerkingsvormen voor mediators in de echtscheidingspraktijk”.

Gegeven door dr. Carla Goosen MDR.

Tijdens deze workshop neemt Carla Goosen ons mee over de ontwikkelingen voor de echtscheidingspraktijk die uit de projecten Divorce Challenge (2016/2017) en het rapport Scheiden zonder Schade (2017/2018) voortvloeien.

Welke uitdagingen liggen er voor mediators in deze nieuwe samenwerkingsvormen met andere scheidingsprofessionals en welke veranderingen kunnen wij verwachten van de voorstellen die uit de rapporten komen en vanuit het ministerie worden gestimuleerd?

Achtergrond

In 2016 heeft minister van der Steur het overheidsproject ‘’Divorce Challenge’’ gelanceerd met als doel om zoveel mogelijk professionals en ervaringsdeskundigen werkzaam in de echtscheidingspraktijk uit te nodigen om met ideeën te komen om “vechtscheidingen” waar kinderen de dupe van zijn, tegen te gaan. Divorce Challenge wilde vooral nieuwe frisse manieren ontwikkelen om deze problematiek de kop in te drukken. Ook was het vooral een oproep om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en samenwerking te zoeken met elkaar. De ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben in de zomer van 2017 Andre Rouvoet gevraagd op basis van de Divorce Challence concrete actielijnen en oplossingsrichtingen met de belangrijkste uitvoeringsorganisaties te ontwerpen om schade bij kinderen als gevolg van scheidingen te voorkomen. Hij richtte daartoe een Platform in waarin de belangrijkste (uitvoerings)organisaties vertegenwoordigd zijn. Op 22 februari a.s. wordt het rapport gepresenteerd aan het kabinet.

Carla was als onderzoeker vanuit haar rol bij de Kinderombudsman alsmede haar voorstel met Hiil bij de Divorce challence (Rechtszorg in plaats van rechtsstrijd) betrokken bij het Platvorm Scheiden zonder schade. Zij zal ons in deze workshop vertellen over de achtergronden en de laatste de stand van zaken. Zij gaat vanuit het kindperspectief in op mogelijke nieuwe taken en rollen voor de mediator, de advocaat, de rechter, de gemeente, de financiël, de gedragswetenschapper/de systeemdeskundige, de coach en anderen en gaat samen met ons in discussie over dit onderwerp.

In hoeverre kunnen wij als professionals onze samenwerking versterken in en buiten rechte, van rechtsstrijd naar rechtszorg?

Dr. Carla Goosen MDR, wetenschappelijk onderzoeker en MfN mediator, is gespecialiseerd in het multidisciplinair oplossen van complexe problematiek waar psyche en recht samenkomen.  Voor de Kinderombudsman leidde zij het multidisciplinaire onderzoek naar de rol van de kindvriendelijke advocatuur als preventieve schakel bij (v)echtscheidingen. Met het onderzoeksinstituut Hiil ontwierp ze Rechtszorg in plaats van rechtsstrijd, één van de koplopers van de Divorce Challence van het ministerie van Veiligheid en Justitie.  Carla is gespecialiseerd als Collaboratieve Professional  Coach/Childspecialist (VvCP), Family Mediator Mfam, Arbeidsmediator VAN, forensisch mediator FM, systeem, relatie en EFT-therapeut in de jeugd-GGZ. Carla is voorzitter van Stichting Triptiek, kenniscentrum voor herstelbemiddeling.

 

2 PE-punten MfN

Wanneer: woensdag 4 april 2018

Tijden van 19.00 tot 21.30 uur (met pauze).

Locatie: Mti Amersfoort

Inloop met broodjes: 17.30 -18.00 uur

Ledenvergadering: 18.00-19.00 uur

Workshop: 19.00- 21.30 uur

Borrel en napraten: 21.30-22.00 uur

Voor leden: gratis

Voor niet-leden: € 50,- *) *) U bent verzekerd van deelname na het overmaken van het bedrag op nummer: NL70INGB0004312835 ovv ‘Bijeenkomst Utrechtse Mediators Verenging’ en de betreffende datum.

 

BEKIJK MEER