Utrechtse Mediators

boatflag1

Wat is de VMRU?

De Utrechtse Mediators zijn verenigd in de Vereniging van Mediators Regio Utrecht, de VMRU.

De VMRU heeft diverse doelstellingen, waaronder het bekendheid geven aan en informeren over mediation. Daarnaast behartigt het de belangen van haar leden. Het biedt een platform voor overleg, uitwisseling van informatie en intervisie betreffende mediation.

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling die mensen in staat stelt snel onder leiding van een onpartijdige derde (de mediator) hun conflict op te lossen.

Mediators zijn deskundigen bij uitstek bij het oplossen van meningsverschillen en conflicten waar betrokkenen zelf niet uitkomen. Met elkaar wordt gezocht naar een oplossing die voor alle betrokkenen voordelen biedt.

cityview

Hoe vind ik een mediator?

Zoekt u een mediator in de regio Utrecht? Via onze website kunt u verschillende, goed gekwalificeerde mediators vinden.

We hebben voor u een indeling gemaakt op basis van plaats, naam en onderwerp. De Utrechtse Mediators vertellen op hun persoonlijke pagina wat meer over zichzelf, over hun werkwijze en hun aandachtsgebieden.

LAATSTE Nieuws

Laatste Evenementen

Mediation in Strafrecht workshop van Makiri Mual

Dec 13, 2018

Mediation in Strafrecht workshop van Makiri Mual

 

Mediation als antwoord op dader-slachtofferdynamiek, een emotiegerichte benadering helpt bij de verwerking voor het slachtoffer en vermindering van recidive in het strafrecht.

Inmiddels heeft mediation in het strafrecht een positie verworven als afdoeningsmodaliteit. De minister heeft mediation in strafzaken structureel opgenomen in de begroting van Justitie en Veiligheid.

De spreker

Makiri Mual, MfN registermediator gespecialiseerd in straf- en familiemediation en relatietherapeut, staat fulltime in de (heftige) praktijk. Hij heeft veel ervaring in de klinische praktijk. Deze ervaring maakt hij nuttig in het herstelgericht werken.

Hij is oprichter en voorzitter van de Vereniging van mediators in strafzaken (VMSZ) in 2016. Dat maakt hem tot een bevlogen voorvechter van mediation en opleider voor herstelrecht-professionals (bemiddelaars, mediators, herstelconsulenten en beleidsmakers. Sinds 2016 biedt Makiri de specialisatie Mediation in Strafzaken aan die met 32 PE-punten door de MfN is geaccrediteerd.

Makiri Mual

Werkvorm: interactief

Datum: 17 januari 2019

PE punten: 2 categorie 1a

Trainer: Makiri Mual

17.30-18.00 uur Inloop met broodjes

18.00-19.00 uur Algemene Leden Vergadering

19.00-21.30  uur Workshop mediation in strafrecht Makiri Mual

21.30-22.00  uur Afsluiting met Nieuwjaarsborrel

 

Voor leden: gratis

Voor niet leden: 50 euro *)

*) U bent verzekerd van deelname na het overmaken van het bedrag op nummer: NL70INGB0004312835 ovv ‘Bijeenkomst Utrechtse Mediators Verenging en de betreffende datum.

BEKIJK MEER