Utrechtse Mediators

boatflag1

Wat is de VMRU?

De Utrechtse Mediators zijn verenigd in de Vereniging van Mediators Regio Utrecht, de VMRU.

De VMRU heeft diverse doelstellingen, waaronder het bekendheid geven aan en informeren over mediation. Daarnaast behartigt het de belangen van haar leden. Het biedt een platform voor overleg, uitwisseling van informatie en intervisie betreffende mediation.

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling die mensen in staat stelt snel onder leiding van een onpartijdige derde (de mediator) hun conflict op te lossen.

Mediators zijn deskundigen bij uitstek bij het oplossen van meningsverschillen en conflicten waar betrokkenen zelf niet uitkomen. Met elkaar wordt gezocht naar een oplossing die voor alle betrokkenen voordelen biedt.

cityview

Hoe vind ik een mediator?

Zoekt u een mediator in de regio Utrecht? Via onze website kunt u verschillende, goed gekwalificeerde mediators vinden.

We hebben voor u een indeling gemaakt op basis van plaats, naam en onderwerp. De Utrechtse Mediators vertellen op hun persoonlijke pagina wat meer over zichzelf, over hun werkwijze en hun aandachtsgebieden.

LAATSTE Nieuws

Laatste Evenementen

Mediation en de Kunst van het Onderhandelen

Apr 3, 2018

Workshop: Mediation en de Kunst van het Onderhandelen

Wat u als mediator tenminste moet weten over het proces van het onderhandelen.

Aan de hand van vijf ijkpunten zal Mr. Kees van der Hoek van het MTi te Amersfoort stil gaan staan worden bij de factoren, die bij onderhandelen om de hoek komen kijken.

De mediator moet hiervan op de hoogte zijn wil hij/zij de partijen goed kunnen begeleiden.

Het is voor de mediator dan ook  een onmisbaar instrument in zijn/haar gereedschapskist.

Tijdens de workshop zal interactief worden stilgestaan bij de 5 ijkpunten.

Het resultaat zal zijn dat de mediator beter inzicht krijgt in de factoren, die bij de partijen tijdens het mediationproces een rol kunnen spelen .

Kees van der HoekWerkvorm: interactief

Trainer: Mr. Kees van der Hoek

Datum: woensdag 22 november

2 PE-punten, categorie

Inloop met broodjes: 17.30 -18.00 uur

Ledenvergadering: 18.00-19.00 uur

Workshop Mediation en de Kunst van het Onderhandelen: 19.00- 21.30 uur

Borrel en napraten: 21.30-22.00 uur

Voor leden: gratis

Voor niet-leden: € 50,- *)
*) U bent verzekerd van deelname na het overmaken van het bedrag op nummer: NL70INGB0004312835 ovv ‘Bijeenkomst Utrechtse Mediators Verenging’ en de betreffende datum.

BEKIJK MEER