De Mediator

De mediatorĀ zorgt voor een goede en prettige ambiance waarin met elkaar gesproken kan worden.

De mediator zal volgens een beproefde structuur en via interventietechnieken de communicatie begeleiden, waardoor een vruchtbaar gesprek mogelijk wordt en betrokkenen toewerken aan het vinden van een oplossing.

Soms gebeurt het dat meerdere partijen met elkaar een conflict hebben. Zijn er veel betrokkenen dan kan de begeleiding plaats vinden door twee mediators.

Aanvankelijk zal het gesprek over het conflict gaan. De deelnemers krijgen de ruimte om ieders kant van het verhaal te vertellen. Uiteindelijk zal onder begeleiding van de mediator het gesprek ook toekomstgericht zijn en worden deelnemers uitgenodigd gezamenlijk te zoeken naar een oplossing, waarbij belangen van alle betrokkenen worden meegenomen.

Mediation is vrijwillig. Niemand kan worden gedwongen om met een oplossing akkoord te gaan die voor hem of haar niet aanvaardbaar is. Door samen te kijken naar een oplossing die in wederzijds belang is krijg je afspraken die beter worden nageleefd dan afspraken die worden opgelegd, bijvoorbeeld door een rechter. Bovendien blijf je met elkaar in gesprek wat prettig is voor de relatie, zeker als je na het conflict nog met elkaar verder moet.

De mediator bewaakt de balans tussen partijen en helpt hen bij het zoeken naar de oplossing.