De Mediator

bannerDe mediator zorgt voor een goede en prettige ambiance waarin met elkaar gesproken kan worden.

De mediator zal volgens een beproefde structuur en via interventietechnieken de communicatie begeleiden, waardoor een vruchtbaar gesprek mogelijk wordt en betrokkenen toewerken aan het vinden van een oplossing.

Soms gebeurt het dat meerdere partijen met elkaar een conflict hebben. Zijn er veel betrokkenen dan kan de begeleiding plaats vinden door twee mediators.

Aanvankelijk zal het gesprek over het conflict gaan; de deelnemers krijgen de ruimte om ieders kant van het verhaal te vertellen. Uiteindelijk zal onder begeleiding van de mediator het gesprek ook toekomstgericht zijn en worden deelnemers uitgenodigd gezamenlijk te zoeken naar een oplossing, waarbij belangen van alle betrokkenen worden meegenomen.

Omdat het mediationproces vrijwillig is kan niemand worden gedwongen om met een oplossing akkoord te gaan die voor hem of haar niet aanvaardbaar is. Een dergelijke werkwijze maakt het mogelijk dat de deelnemers “on speaking terms” blijven. Terwijl naleving van zo’n oplossing eerder gerealiseerd zal worden.

De mediator bewaakt de balans tussen partijen en helpt hen bij het zoeken naar de oplossing.