De voor- en nadelen van mediation

bridge1Voordelen van Mediation

 • Snelheid van uitvoering
  Mediation kan snel worden ingezet, er zijn geen wachttijden of formaliteiten die eerst moeten worden verricht. Het tijdstip van de start van een mediation wordt bepaald door de ruimte in de agenda’s van mediator en deelnemers.
 • Informele procedure
  Mediation is een informele procedure, zonder afstandelijk vakjargon. Het conflict hoeft niet in een juridisch geschil vertaald te worden. De mediator zorgt ervoor dat het conflict dicht bij de conflictpartners blijft en in voor ieder begrijpelijke termen wordt besproken. In de regel hoeven er geen andere deskundigen aan te pas te komen. De conflictpartners zijn immers de deskundigen van hun eigen kwestie.

 

 • Deskundige en onafhankelijke (proces)begeleiding
  En mediator is opgeleid en getraind in een onafhankelijke procesbegeleiding. Hij/zij zorgt ervoor dat de communicatie weer wordt hersteld en dat er op een open en evenwichtige wijze wordt onderhandeld over een mogelijke oplossing. Een mediator faciliteert het proces van de mediation en hoeft niet bekend te zijn met alle ins en outs van het onderwerp. Hij/ zij hoeft immers niet zelf de oplossing te brengen. Uiteraard moet de mediator wel de taal van de conflictpartners spreken en begrijpen waar het om draait. Desgewenst worden voor specifieke inhoudelijke kwesties deskundigen geraadpleegd. Denk daarbij aan makelaar/taxateur, fiscalist etc.

 

 • Actieve rol van betrokken partijen
  De essentie van mediation is dat de deelnemers zich inspannen om een oplossing te bereiken, die voor beiden acceptabel is. Het betekent ook dat u de oplossing in eigen hand houdt en niet aan een ander overlaat. Geen verrassingen over de uitkomst dus.

 

 • Ruimte voor creatieve oplossingen
  Mediators spreken graag over een win-win mogelijkheid. Omdat men zich bij de mediator aan tafel buigt over wat er allemaal speelt rond het conflict, kan de oplossing ook elementen bevatten die niet direct aan het conflict zijn gerelateerd maar juist een extra toegevoegde waarde bieden. In een conflict over bijvoorbeeld een concurrentiebeding blijkt het dan mogelijk om te spreken over wat men elkaar te bieden heeft in plaats van wat men de ander verbieden wil.

 

 • Geen onnodige schade aan relaties
  Omdat de communicatie wordt hersteld en open gesproken wordt over wat de een aan de ander heeft gehinderd worden blokkades opgeruimd en kan men desgewenst weer verder met elkaar. Bijvoorbeeld bij het afscheid nemen van een werknemer op een goede en behoorlijke manier, wordt dan rancune en moddergooien voorkomen. Ook de relatie met leverancier en afnemer kan zo in stand blijven, terwijl het probleem is opgelost.

 

 • Kostenbeheersing
  Mediation is voor de deelnemers een open proces. Immers men zit zelf bij de mediator aan tafel, daardoor heeft men zelf invloed over de lengte van de procedure en dus de kosten. Lijkt een oplossing onmogelijk dan hoeft de mediation geen slepend proces te worden, maar kan deze worden gestopt.

 

Nadelen van Mediation

 • Niet alle conflicten lenen zich voor mediation
  Niet zozeer het onderwerp van onenigheid bepaalt of een geschil zich leent voor mediation, maar eerder de bereidheid en bekwaamheid van de conflictpartners om open te staan voor een oplossing in wederzijds belang. Soms is het conflict zodanig geëscaleerd dat betrokkenen liever samen ten gronde gaan dan een duimbreed toe te geven. In zo’n geval kan een derde beter een knoop doorhakken. Meestal is er dan een winnaar en een verliezer, soms zijn er dan zelfs twee verliezers.

 

 • Oplossing niet gegarandeerd
  Niet altijd slaagt men erin een oplossing te bereiken. Gemiddeld in 70% van de mediations wordt een oplossing gevonden. Voor zakelijke conflicten en conflicten met de overheid of een overheidsinstantie ligt dit percentage wat hoger, voor familieconflicten ligt het wat lager.

 

 • Inspanning
  De mediation vindt plaats bij de mediator aan tafel. Dit betekent dat u vooral zelf de gesprekken voert, indien u dit liever aan een ander overlaat, uw advocaat bijvoorbeeld, dan is mediation voor u misschien niet de juiste methode. U kunt zich uiteraard wel door uw advocaat laten vergezellen.