Kwaliteit van mediation en mediators

MfN-registermediator_PNG_150dpi

Er is een aantal instanties in Nederland dat zich bezighoudt met het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van mediation en mediators, waaronder de bekendste: Mediatorsfederatie Nederland.

Het MfN heeft reglementen en gedragsregels vastgesteld en verplicht tot permanente educatie. Alle bij het MfN aangesloten mediators leven het MfN reglement en haar gedragsregels na. Eventuele toetsing vindt plaats met behulp van een klachtenprocedure of tuchtrechtspraak.

Mediators die voldoen aan de kwaliteitscriteria die daarvoor zijn gesteld, zoals een geaccrediteerde opleiding, afgesloten met een theorie examen en live- of video assessment, kunnen worden ingeschreven in de registers van het MfN.

De meeste leden van de Vereniging zijn MfN Registermediators.

Voor meer informatie over het MfN, zie www.mfnregister.nl