Doelstelling

boatflag11

Het doel van de VMRU is veelzijdig, namelijk:

 • Het bekendheid geven aan mediation
 • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden
 • Het aan de leden bieden van een platform voor overleg, uitwisseling van informatie en intervisie betreffende mediation
 • Het bevorderen van de vaardigheid en ervaring van de leden als mediator
 • De algemene behartiging van de belangen van de leden als mediator

Om dit doel te bereiken kent de VMRU drie taken en wel:

 1. Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over mediation.Dit doen we met behulp van deze website en het geven van voorlichting, presentaties, workshop, lezingen op verzoek.
 2. Het organiseren van bijeenkomsten en cursussen:
  • Vier keer per jaar houden wij een ledenbijeenkomst, waarbij ook altijd verdieping van kennis en vaardigheden aan bod komt. Hiervoor worden PE-punten toegekend. Zie voor de eerstvolgende ledenbijeenkomst onder ‘Actueel’.
  • Een of twee maal per jaar organiseren we een training.
  • De bijeenkomsten bieden ook altijd ruimte om kennis te maken met collega-mediators en ervaringen uit te wisselen. De mogelijkheid om onderling intervisie te houden wordt ook aangeboden.
 3. Het op verzoek voordragen van mediators in concrete zaken.
  De website biedt de leden een podium om zich aan belangstellenden voor te stellen, via hun persoonlijke pagina. Het biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een mediator te selecteren die hen mogelijk kan begeleiden bij het oplossen van hun conflict of onenigheid.