VMRU

 

8106dd08-11a5-4f4a-bee0-050d145d7cd9

De Utrechtse Mediators zijn verenigd in de Vereniging van Mediators Regio Utrecht, de VMRU.

De VMRU wil mediationzoekenden de mogelijkheid bieden om een mediator in de regio te vinden.

Tevens is de VMRU een platform voor overleg, uitwisseling van informatie en intervisie betreffende mediation voor haar leden en voor belangstellenden in mediation.

De VMRU wil meer bekendheid geven aan mediation als middel voor conflictoplossing.

NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM BIJ DE VMRU!