De Mediation-procedure

bridge1

 

Mediation vindt plaats aan tafel bij de mediator met alle deelnemers (of afvaardiging). Er kunnen ook afzonderlijke gesprekken worden gehouden. Dit kan op verzoek van de deelnemers of op verzoek van de mediator.

Afhankelijk van het conflict zijn er een of meer gesprekken nodig. Gemiddeld genomen is binnen het mediationtraject na drie à vier gesprekken duidelijk of een oplossing zal worden bereikt, maar soms is het probleem in één gesprek opgelost. Een gesprek duurt minimaal 1 en maximaal 3 uur. Bij (complexe) zakelijke conflicten kan er worden afgesproken extra tijd in te plannen om tot een oplossing te komen.

Voor meer informatie over mediation zie ook www.mediationnederland.nl