Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling, die mensen in staat stelt snel, onder leiding van een onpartijdige derde, de mediator, hun conflict op te lossen.

Bij mediation gaan de betrokkenen met elkaar in gesprek onder leiding van een mediator. Bij aanvang worden eerst afspraken over de gang van zaken gemaakt en vastgelegd in de overeenkomst tot mediation.

Deze overeenkomst waarborgt dat alles dat besproken wordt in een vertrouwelijke sfeer blijft, dat de deelnemers de bemiddeling kunnen stoppen, wanneer zij er geen vertrouwen meer in hebben, maar ook dat zij zich in zullen spannen om tot een oplossing te komen.

Wanneer dit alles van tevoren is besproken, weet iedereen waar men aan toe is.

Zie voor een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst:

» model mediationovereenkomst