Het bestuur

banner

De Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • Caroline Brons, voorzitter  Tel: 06 – 296 089 27
  • Jacques Honkoop, penningmeester  Tel: 035 – 60 30 615
  • Marischka van Dijk, secretaris  Tel: 06 – 537 36 874

Het bestuur is te bereiken via e-mail: mail@utrechtsemediators.nl

Caroline Brons

Voorzitter

 

Marischka van Dijk

Secretaris

Jacques Honkoop

Penningmeester