Het bestuur

banner

De Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • Gabriëlle Gijsberts, voorzitter Tel: 06 – 387 21 993
  • Ingrid Middelkoop, secretaris  Tel: 06 – 148 08 633
  • Christina Hosman, secretaris Tel: 06-414 33 787
  • Frits Henstra, penningmeester  Tel: 06-499 08 202

Het bestuur is te bereiken via e-mail: mail@utrechtsemediators.nl

Gabriëlle Gijsbertsen

Voorzitter

Ingrid Middelkoop

Secretaris

 

Christina Hosman

Secretaris

Frits Henstra

Penningmeester

Algemeen bestuurslid