Het bestuur

banner

De Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • Gabriëlle Gijsberts, voorzitter Tel: 06 – 387 21 993
  • Marianne Zeijlemaker, secretaris  Tel: 06 – 483 86 528
  • Frits Henstra, penningmeester  Tel: 06-499 08 202
  • Inge Kreukniet, algemeen bestuurslid Tel: 06-511 87 706

Het bestuur is te bereiken via e-mail: mail@utrechtsemediators.nl

Gabriëlle Gijsbertsen

Voorzitter

 

Marianne Zeijlemaker

Secretrais

Frits Henstra

Penningmeester

Inge Kreukniet

Algemeen bestuurslid