De kosten van mediation

bridge1

In sommige gevallen is mediation voor de deelnemers gratis. Te denken valt aan buurtbemiddeling; dit wordt meestal door vrijwilligers begeleid.

Soms is een tegemoetkoming in de kosten voor mediation mogelijk via de Raden voor de Rechtsbijstand, hieronder valt het Juridisch Loket. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage van circa € 50,– of € 100,– voor gesubsidieerde mediation. Voor meer informatie zie www.juridischloket.nl of www.rvr.org.

Ook is het mogelijk dat een Rechtsbijstandverzekering (een deel) van de kosten vergoedt voor een arbeids- of familiemediation; raadpleeg daarvoor de voorwaarden van de verzekering.

Meestal wordt de mediator betaald door de deelnemers aan de mediation. Over de verdeling van de kosten worden – tijdens het intake gesprek – afspraken gemaakt. Soms betaalt één deelnemer alle kosten, denk bijvoorbeeld aan een conflict tussen werkgever en werknemer, maar meestal wordt een verdeling overeengekomen van 50/50.‪

De meeste mediators hanteren een uurtarief; dit kan sterk variëren: van € 100,– tot  € 350,–.

Sommige mediators rekenen alleen de uren die zij met de deelnemers doorbrengen, anderen rekenen ook de tijd die zij besteden aan het maken van verslagen of overeenkomsten. Ook reistijd en reiskosten kunnen in rekening worden gebracht.

Het is van belang om bij aanvang van de mediation hierover duidelijke afspraken te maken.

In tegenstelling tot de te betalen kosten door clienten van hun eigen advocaat is dat een mediator in de meeste gevallen door de deelnemers gezamenlijk wordt betaald.

Over het algemeen vallen kosten voor een mediation lager uit dan kosten die gemaakt worden voor een gerechtelijke procedure.