Terug naar zoeken

Ivonne van der Meer

Mediator Ivonne van der Meer
Organisatie En Fazo
Adres: Lunenburg 1A
3904 JN Veenendaal
Telefoon 06 30 35 72 56
Website www.enfazo.nl

En Fazo: In harmonie elkaar versterken!

Vanuit een jarenlange ervaring in het HR-vakgebied en Verzuimbegeleiding, heb ik in 2018
de stap gezet naar (fulltime) MfN- registermediator, vanaf 2019 als zelfstandig ondernemer
onder de naam En Fazo.

En Fazo is de situatie waarbij twee golven elkaar ontmoeten en in harmonie elkaar versterken.
Dit streef ik ook na in de verschillende trajecten, die ik begeleid. Elkaar echt en respectvol
ontmoeten en vervolgens in harmonie met elkaar een traject succesvol vormgeven en
afronden, welke oplossingsrichting het ook mag zijn.

Ik onderscheid mij door mijn warme persoonlijkheid, door mijn vermogen om echt
onbevooroordeeld en neutraal naar situaties te kijken, maar ook door mijn zakelijke insteek
wanneer de situatie daar om vraagt. Daarbij beschik ik over actuele kennis ten aanzien van
Wet Verbetering Poortwachter, STECR-richtlijn en andere juridische wet- en regelgeving,
om trajecten goed te kunnen begeleiden. De feedback, die ik krijg is, dat ik gesprekken “op
een professionele, prettige en betrokken manier begeleid” en een “goede, betrouwbare partner
ben om mee samen te werken.”

Mede vanwege een preferred supplier samenwerking met een Arbodienst heb ik veel
arbeidsmediation trajecten kunnen opstarten, begeleiden en afronden. In 2020 heb ik de
specialisatie Arbeidsmediation afgerond. Inmiddels heb ik ruime ervaring met het begeleiden
en oplossen van diverse soorten van arbeidsconflictsituaties.

Wanneer u of een bekende van u, op zoek bent naar een externe gespreks-/procesbegeleider
om een lastig situatie te verbeteren/op te lossen, of wanneer u een organisatie
vertegenwoordigt, dan kom ik graag met u in contact om te bespreken op welke manier ik
voor u van toegevoegde waarde kan zijn.

Voor mijn uitgebreide cv zie LinkedIn.
Inschrijving MfN-register, Lid NMv