Terug naar zoeken

Annet Strasters

Mediator Annet Strasters-van der Heijden
Organisatie Mediationpraktijk Houten
Adres: Papiermolen 30
3994 DK Houten
Telefoon 030-6378704

Annet Strasters-van der Heijden

Visie: Samen tot een oplossing komen

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar. De mediator staat niet boven de partijen, maar begeleidt het proces.

Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen, is mijn overtuiging. Bij de meeste geschillen spelen naast zakelijke en feitelijke aspecten ook emoties een belangrijke rol. Mediation helpt om zaken en emoties te onderkennen en scheiden, waardoor oplossingen in zicht komen.

Mediation kent een aantal voordelen. Misschien wel het belangrijkste voordeel is dat u samen een oplossing voor het geschil kiest. Dit maakt het heel waarschijnlijk dat beide partijen in de toekomst goed met de uitkomst van mediation kunnen leven. Verder ervaart men de korte doorlooptijd van mediation als een voordeel. Zo heeft u relatief snel duidelijkheid over uw toekomst. Een ander voordeel betreft de kosten; bij mediation blijven de kosten beperkt omdat het honorarium van de mediator wordt gedeeld door beide partijen. Bovendien ligt het uurtarief van Mediationpraktijk Houten een stuk lager dan het gemiddelde advocatentarief.

Werkwijze: Ouderschapsplan, alimentatieberekening en echtscheidingsconvenant

Over het algemeen roept een echtscheiding veel vragen en emoties op. Echtscheidingsbemiddeling biedt uitkomst. Van ouderschapsplan tot alimentatieberekening en  echtscheidingsconvenant, Mediationpraktijk Houten verzorgt het gehele traject.

Ook als de communicatie tussen u beiden moeizaam verloopt, behoort echtscheidingsbemiddeling tot de mogelijkheden. Annet Strasters is een neutrale en vakbekwame conflictbemiddelaar. Zij heeft zich gespecialiseerd in echtscheidingsbemiddeling. Sinds 2011 is Annet Strasters tevens Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA).Dit betekent dat zij nu nog beter de financiële en fiscale afhandeling van de echtscheiding kan begeleiden.

Voorafgaand aan de mediation vindt een intakegesprek plaats. Na een kennismaking en verduidelijking toetst Mediationpraktijk Houten of de zaak geschikt is voor mediation; tonen beide partijen voldoende bereidheid tot het oplossen van het geschil?

De door alle partijen getekende mediationovereenkomst vormt het officiële startsein van de mediation. Mediationpraktijk Houten zal u begeleiden bij het vinden van een eigen oplossing. Gemiddeld vinden er 3 tot 6 gesprekken van anderhalf tot twee uur plaats. De totale doorlooptijd van de mediation varieert van enkele weken tot enkele maanden.

Doelgroep:

Mensen die gaan scheiden en hierover goede onderlinge afspraken  willen maken. Ook mensen die samenwonen of een geregistreerd partnerschap hebben kiezen vaak voor mediation om afspraken te maken over de kinderen, het huis etc.

Daarnaast komen er regelmatig mensen die al gescheiden zijn maar waar er na de scheiding een wijziging in de omstandigheden is opgetreden of een conflict is ontstaan, bijvoorbeeld over de uitvoering van het ouderschapsplan, de zorgverdeling of de alimentatie.

Profiel:

Ik heb in 2004 de basisopleiding tot mediator gevolgd en in 2005 en 2006 de specialisatie tot Family & Divorce mediator. In 2010 en 2011 heb ik de opleiding tot Register Financieël Echtscheidingsadviseur gevolgd.

Ik ben aangesloten bij het NMI, de NMv, de VMRU, het RFEA, het Scheidingsspreekuur Urecht en ZZP Houten.