Verslag ledenbijeenkomst 10 februari 2015

Verslag ledenbijeenkomst 10 februari 2015

Aanwezig : 21 leden en introducés

Opening  

1. Caroline Brons opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Nieuwe secretaris Marischka van Dijk stelt zich voor

3. en wordt unaniem aangenomen.

4. Nieuwe wetgeving. Nog niets aangenomen in de 2e kamer. Maar wordt wel op korte termijn verwacht. Zoals het er nu naar uitziet zullen de “vlieguren” worden aangepast naar 60 uur en 6 mediations.

5. Ledenmutaties en mededelingen

De penningmeester Jacques Honkoop geeft aan dat  het ledental onder de 40 is gedaald en dat dit de ondergrens is. De Utrechtse Mediators Vereniging is er ook voor NIET geregistreerde mediators.

6. Over een samenwerking met de NMV is het bestuur nog in gesprek.

7. Financiën : Er is een kascommissie benoemd die de cijfers van de jaren 2013 en 2014 zullen gaan controleren, te weten: Adelheid Dolmans en Angeline Martin. De begroting over 2015 is goedgekeurd.

8. Enquête: De uitslag is in verkorte versie op de bijeenkomst uitgedeeld.

9. Door Laura is het programma van 2015 besproken. Het is ook op de website zichtbaar. Ook zal er een lenteborrel worden georganiseerd. Uitnodiging zal volgen.Inhoudelijk educatiegedeelte

Joost van de Leij heeft de leden flink aan het werk gezet om de hersens te resetten! Een leerzame doe-avond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *