Workshop Mediation in Strafzaken

Onlangs deelde Makiri Mual zijn ervaringen met ons over Mediaton in Strafzaken. Makiri Mual is gecertificeerd mediator en relatietherapeut.

Hij nam ons mee in Mediation als antwoord op dader-slachtofferdynamiek, een emotiegerichte benadering welke helpt bij de verwerking voor het slachtoffer en vermindering van recidive in het strafrecht.

Mediation was tot voor kort beslist niet regulier laat staan bekend in het strafrechtgebied.

Inmiddels heeft mediation in het strafrecht een positie verworven als afdoeningsmodaliteit. De minister heeft mediation in strafzaken structureel opgenomen in de begroting van Justitie en Veiligheid.

De spreker

Makiri Mual, MfN registermediator gespecialiseerd in straf- en familiemediation en relatietherapeut, staat fulltime in de (heftige) praktijk. Hij heeft veel ervaring in de klinische praktijk. Deze ervaring maakt hij nuttig in het herstelgericht werken.

Hij legt uit dat zijn werkwijze op het snijvlak van therapie, coaching en mediation ligt. In die werkgebieden hij zijn werkzame interventies ontwikkeld waaruit hij put. Eclectisch; dus van alles het meest effectieve.
Een ander kenmerk is de systemische benadering; gedrag staat niet los van de context of groep (systeem) waarin het getoond wordt.

Binnen de mediation in strafrecht is als antwoord op dader-slachtofferdynamiek, een emotiegerichte benadering belangrijk. Deze helpt bij de verwerking bij zowel slachtoffer als dader. De slachtoffers kijken de dader in de ogen en kunnen vragen stellen en antwoorden op het waarom ik…

Er worden verschillende voorbeelden besproken.

De dader kan door het ontmoeten van het slachtoffer bewust worden van de consequenties van zijn/haar daden en daar gevoel bij ontwikkelen. Vaak is er geen antwoord op het waarom, maar wordt de dader tot nadenken gezet en komt er een vorm van besef.

Als strafrecht mediator speel je een belangrijke rol in de brug slaan tussen de emotie van het slachtoffer en die van de dader. De daderslachtofferdynamiek is heel complex en de emotiegerichte benadering, vanuit de mediator, helpt duidelijk bij de verwerking van de slachtoffers en dit helpt ook aan het verminderen van recidivering. Beiden krijgen de kans om een stuk rust te vinden en een nieuwe start te maken.

Er is weliswaar een opleiding voor strafrechtmediation, maar voor nu heeft de overheid een beperkt budget vrijgemaakt en kunnen er niet meer mediators bij. De hoop wordt uitgesproken op uitbreiding, omdat er mooie resultaten bereikt worden en alle partijen er baat bij hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *