Mediation: ook voor duurzame oplossingen in een veranderende samenleving

Blog door Jolanda Elferink
Wanneer ontstaan er conflicten? Een meningsverschil hoeft geen conflict te zijn. Dit is pas het geval als één van de betrokkenen het als belemmering ervaart voor zijn/haar gevoelens of ideeën. Er is dan sprake van een conflict tussen mensen, dit wordt ook wel een ‘sociaal conflict’ genoemd.
In de huidige samenleving verandert er veel, we zoeken naar nieuwe manieren van samenleven, bijvoorbeeld met de nieuwe vluchtelingen. Het raakt mensen op verschillende manieren: er kunnen onzekerheden zijn over de nieuwe situatie en er kunnen verschillen in gedachten, gevoelens en waarden zijn. Dit kan leiden tot ‘sociale conflicten’.
Hoe lossen we dit op? Vaak wordt de oplossing gezocht in het bedenken van trajecten en het vastleggen van regels. Zo zijn er nieuwe gedragsregels voor asielzoekers en moeten nieuwkomers (vluchtelingen met een verblijfstatus) een participatieverklaring ondertekenen Met behulp van uitleggen en overtuigen proberen we anderen mee te krijgen in onze waarden en normen.
Tegelijkertijd kan er bij veranderingen en sociale conflicten ook nog ‘intrapsychisch conflict’ spelen, verschillende innerlijke wensen en behoeften van een betrokkene komen tegenover elkaar te staan. Bijvoorbeeld de behoefte aan veiligheid en vasthouden aan wat er is aan de ene kant, en de behoefte de ander te leren kennen aan de andere kant.
Bij conflicten waarin mensen met elkaar een relatie blijven houden, bijvoorbeeld als medeburger of buurtgenoot, is een oplossing wenselijk waarmee alle betrokkenen kunnen leven. Mediation is een interventie om mensen met elkaar in gesprek te brengen om er zelf uit te komen. Mediation is dus niet alleen voor twee partijen, maar kan ook plaatsvinden in een groep of buurt. Onder begeleiding van een onafhankelijke mediator en met afspraken over bijvoorbeeld geheimhouding en vertrouwelijkheid, krijgen mensen de gelegenheid om hun eigen verhaal te doen en naar elkaar te luisteren. Door te kijken naar onderliggende zaken, zoals de betekenis van wat er leeft en zorgen die er zijn, voelen mensen zich gehoord en gezien en krijgen meer begrip voor de ander. Hierdoor komen zij tot oplossingen en nieuwe manieren van samenleven, die zij van te voren niet hadden kunnen bedenken. Het leidt tot een nieuwe duurzame relatie.

Blog geschreven door ons lid: mediator Jolanda Elferink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *