Utrechtse Mediators

boatflag1

Wat is de VMRU?

De Utrechtse Mediators zijn verenigd in de Vereniging van Mediators Regio Utrecht, de VMRU.

De VMRU heeft diverse doelstellingen, waaronder het bekendheid geven aan en informeren over mediation. Daarnaast behartigt het de belangen van haar leden. Het biedt een platform voor overleg, uitwisseling van informatie en intervisie betreffende mediation.

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling die mensen in staat stelt snel onder leiding van een onpartijdige derde (de mediator) hun conflict op te lossen.

Mediators zijn deskundigen bij uitstek bij het oplossen van meningsverschillen en conflicten waar betrokkenen zelf niet uitkomen. Met elkaar wordt gezocht naar een oplossing die voor alle betrokkenen voordelen biedt.

cityview

Hoe vind ik een mediator?

Zoekt u een mediator in de regio Utrecht? Via onze website kunt u verschillende, goed gekwalificeerde mediators vinden.

We hebben voor u een indeling gemaakt op basis van plaats, naam en onderwerp. De Utrechtse Mediators vertellen op hun persoonlijke pagina wat meer over zichzelf, over hun werkwijze en hun aandachtsgebieden.

LAATSTE Nieuws

Laatste Evenementen

PRI: Past Reality Integration ofwel de kunst van het bewust leven

Dec 20, 2016

PRI: Past Reality Integration ofwel de kunst van bewust leven

Wegens succes en vraag van belangstellenden geven Loes Gijbels en Gilbert Wind wederom een workshop over PRI. Deze workshop is zeer zeker ook interessant voor mediators die bij de vorige bijeenkomst aanwezig zijn geweest.

Past Reality Integration is een methode die de gebruikers in staat stelt om achter de drijfveren van het eigen gedrag te komen. Het gaat dan in de eerste plaats om bewustwording van het eigen gedrag. Vervolgens is het mogelijk om die drijfveren van hun werking te ontdoen. Dit is van belang bij drijfveren die een hinderlijk effect hebben op ons leven. En hinderend kan betekenen dat we gewoon ‘niet goed in ons vel zitten’, maar het kan ook gaan om drijfveren met een vernietigend, ziekmakend effect, bijvoorbeeld resulterend in angsten en depressies, in woedeaanvallen, of verslavingen.

Meer weten over PRI? Zie de website: Past Reality Integration

Datum: donderdag 16 november 2017

2 PE-punten, categorie 2

Inloop met broodjes: 18.00 -18.30 uur

Ledenvergadering: 18.30-19.00 uur

Workshop: 19.00- 21.30 uur

Borrel en napraten: 21.30-22.00 uur

Voor leden: Gratis

Geen lid: Maak € 25,- over op rekening NL70 INGB 0004 3128 35 ten name van de Vereniging Mediators Regio Utrecht.

BEKIJK MEER